புத்தகங்கள்

ஓரிரவு ஒரு ரயில் - சுஜாதாoriravil oru rayilil


தப்பித்தால் தப்பில்லை - சுஜாதாThapithaal Thappillai


கொலை அரங்கம் - சுஜாதாகொலை அரங்கம்


மலை மாளிகை - சுஜாதாமலை மாளிகை - சுஜாதா


தூண்டில் கதைகள் - சுஜாதாதூண்டில் கதைகள்


சில்வியா - சுஜாதாசில்வியா

ராஜவேனியம் 277 - சுஜாதாrakaveniyam.pdf


ஒரு நாள் - சுஜாதாoru naal


நில்லுங்கள் ராஜாவே - சுஜாதாNillunkal Rajave


மாதர் தம்மை - சுஜாதாMadharthammai.pdf


விபரீதக் கோட்பாடு சுஜாதா

மயக்கோட்டை

நான் கிருஷ்ன தேவராயன்

இரவு - ஜெயமோஹன்

நானாகிய நீ

பாச்சி

சேரன் செங்குட்டுவன்

வேதநாயகம் பிள்ளை - பிரதபா முதலியார் சரித்திரம்

உன்னை கண் தேடுதே

விஞ்ஞானக் கதைகள்

 
@ Gundus Books