புத்தகங்கள்

மிஸ்டர் முன்சாாமி ஒரு 1.2.1

ஒரு ஆரேபிய இரவு

ஒரு நாடு பகல் மரணம்

மீண்டும் ஜூனோ

அம்பை

பிரிவோம் சந்திப்போம் - 2

பிரிவோம் சந்திப்போம் - 1

இதன் பெயரும் கொலை

காயத்ரி

தேஜஸ்வினி

ஆயிரத்தில் இருவர்

14 நாட்கள்

பிரம்மசூத்திரம்

காகிதச் சங்கிலிகள்

நில் கவனி தாக்கு

திவா

ஹைக்கூ

கமிஷ்னருக்குக் கடிதம்

ஓடாதே

நிர்வாண நகரம்

அரிசி

வேதாந்தம்

கொலையுதிர் காலம்

என் இனிய இயந்திரா

ராகினி என் வசமாக

இளநீர்

அனிதா இளம் மனைவி

தமிழ் : அன்றும் இன்றும்

ஆதலினால் காதல் செய்வீர்

சிவந்த கைகள்

சரளா

விலை

எல்டொராடோ

மஞ்சள் ரத்தம்

அனுமதி

தேநிலவு

இரு கடிதங்கள்

ஆழ்வார்

என்றாவது ஒரு நாள்

எப்படி கொல்வேனடி

1000 வருடங்கள் உயிருடன் இருப்பது எப்படி

24 ரூபாய் தீவு

சோழர் குலம்

அரவான்

ஜென் கதைகள்

வெண்ணிலவு சுடுவதேன்

என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே

ராணி மங்கம்மாள்

 
@ Gundus Books