புத்தகங்கள்

வார் ஆப்த ரிங்

பிக்ஸார் ஸ்டோரி

தமிழர் திருமணம்

ஒரு நிஜம் ஒரு நிழல் - பட்டுகோட்டை பிரபாகர்

வானம் காணாத வெண்ணிலா

அழகாய் பூக்குதே

எனை ஆளும் காதல் தேவதை

கனவே கலையாதே

பொய் சொல்லக் கூடாது காதலி

சர்வாதிகாரத்திலிருந்து ஜனநாயகத்துக்கு

கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்

 
@ Gundus Books